Spårarbeten mellan Lund och Helsingborg skapar stora förändringar i tågtrafiken

Tågen från Köpenhamn med slutstation på Malmö C kommer istället kommer att ha Lund C som slutstation. Foto: Skånetrafiken

De omfattande fel som hittats i järnvägen mellan Lund och Helsingborg innebär hastighetsnedsättning och stora förändringar i hur tågen kör på sträckan. Från den 13 december till och med 31 januari 2021 kommer tågen mellan Lund och Helsingborg att köra i 40-minuterstrafik. Vart annat blir ett Pågatåg och vart annat ett Öresundståg och de stannar på samtliga stationer längs med sträckan. Trafiken körs av ett pågatåg med två ihopkopplade tågset och ett Öresundståg med tre ihopkopplade tågset. Det betyder att mängden sittplaster ökar och att risken för trängsel minskas.

Det nya upplägget innebär också att tågen från Köpenhamn som nu har slutstation på Malmö C istället kommer att ha Lund C som slutstation. Likadant är det med Pågatågen från Trelleborg som därmed får tillbaka sina ordinarie uppehåll i Burlöv och Åkarp.

– Efter mycket arbete och pusslande har vi nu hittat ett upplägg som är bra för kunderna och genomförbart med tanke på omständigheterna på järnvägen. Tack vare ett bra samarbete mellan alla inblandade så kommer vi att kunna upprätthålla en ganska bra tågtrafik på sträckan. Vi ökar dessutom kapaciteten jämfört med hur vi kör nu. Men vi behöver fortfarande hjälp att undvika trängsel så de som måste resa behöver planera sitt resande och räkna med längre restider, så löser vi det här tillsammans, säger Mats Ohlsson, senior trafikutvecklare tåg på Skånetrafiken.

Tågen kommer att köra till klockan 21.43 då järnvägen stängs helt för reparationsarbete fram till 04.45 nästa morgon. Under sen kväll och natt ersätts tågen av bussar som kör enligt en specialtidtabell.