Nytt system ger spårvagnar och bussar trafikljusprioritet i Osloregionen

Det nya systemet utökar och förnyar handlingsutrymmet och gör det möjligt att ställa in fler kriterier för hur kollektivtrafiken blir smidigare och mer tillförlitlig. Foto: Technolution, kredit: Fartein Rudjord

Oslo stad strävar efter att göra staden till en säkrare och grönare plats genom att minska biltrafiken med 30 procent fram till år 2030. Redan nu överträffas antalet bilresor i staden Oslo av antalet kollektivtrafikresor. Att prioritera kollektivtrafiken utgör nyckeln till stadens ambitioner.

Teknikföretagen Aventi och Technolution Move kommer att utveckla, implementera och underhålla ett system som prioriterar bussar och spårvagnar vid trafikljus.

Oslo har en stark position som en av de grönaste huvudstäderna i världen. Stadens centrum är nästan helt bilfritt och med nästan noll antal dödsolyckor bland fotgängare och cyklister. Oslo är en av de säkraste städerna i världen. För att Oslo ska kunna behålla denna position och uppnå sina ambitioner för 2030 måste kollektivtrafiken bli sömlös, flexibel och pålitlig.

Punktliga och bekväma resor med kollektivtrafik

Varje dag kör 2000 bussar och spårvagnar genom Oslo- och Viken-regionen och passerar därmed mer än 400 korsningar som kontrolleras av trafikljus. Det nya prioriteringssystemet för kollektivtrafik kommer kontinuerligt att övervaka varje fordon i förhållande till deras tidtabeller, fastställa deras prioriteringar och justera trafikljusen därefter.

Det nya systemet utökar och förnyar handlingsutrymmet och gör det möjligt att ställa in fler kriterier för hur kollektivtrafiken blir smidigare och mer tillförlitlig.

Systemet tar också hänsyn till annan trafik och förhindrar oönskade förseningar så mycket som möjligt. Som ett resultat kommer kollektivtrafiken att röra sig lättare genom staden och dess passagerare kommer att uppleva punktliga och bekväma resor. Kollektivtrafiken i storstadsregionen kommer att ge ett pålitligare och attraktivare alternativ till bilresor.

- Vi ser fram emot att ha ett nytt prioriterat system för kollektivtrafik på plats. Fler möjligheter att hantera prioriteringarna för kollektivtrafiken ger även större handlingsutrymme. Vi ser detta som ett viktigt bidrag för att göra kollektivtrafiken så attraktiv att många fler väljer gröna resalternativ. Dessutom bidrar ett enklare supportsystem till att göra det lättare att övervaka och göra ändringar i systemet, säger Reidun Hauken, specialist på signalljus, i Oslos stadsmiljöbyrå.

Kollektivtrafikens prioriteringssystem kommer att bestå av tre huvudkomponenter:

· Gränssnitt till centrala databaser för GPS-information om bussar, spårvagnar och annan prioriterad trafik.

· En centraliserad bearbetningsenhet som styr och bestämmer prioriteringar.

· Gränssnitt till trafikljusregulatorer för ansökan av prioritet.

Med gränssnitt avses utformningen av en viss förbindelse mellan olika objekt t.ex tekniska system, som samverkar.

Systemets kärnfunktionalitet kommer att tillhandahållas av MobiMaestro®, trafikhanteringsplattform som utvecklats av det holländska teknikföretaget Technolution Move.

MobiMaestro är beprövad teknik. Den har en stor installerad bas i Nederländerna och resten av Europa. Samtidigt som MobiMaestro ger mycket av den nödvändiga funktionaliteten så att säga "ur lådan". Technolution Move kommer att bygga ytterligare komponenter för att uppfylla alla de specifika kraven som prioriteras av Oslos kollektivtrafik.

Dessutom kan systemet tillhandahålla scenarier för speciella situationer, till exempel vägarbeten, trafikincidenter och större händelser. MobiMaestro implementerar öppna standarder för trafikhantering.

Gränssnitten till Oslo trafikljuskontrollanter kommer att baseras på det öppna Road Side Messaging Protocol (RSMP) som används i hela Skandinavien som styr trafikljus och annan vägutrustning. Användningen av öppna standarder som RSMP erbjuder flexibilitet för framtida uppgraderingar av systemet.

- Vi är mycket glada över att genom användningen av RSMP kommer vi att kunna leverera ett sofistikerat prioriteringssystem för kollektivtrafik för staden Oslo, regionen Viken och Norges väg- och trafikmyndighet, säger Danny Vroemen, företaget Technolutions internationella affärsutvecklare.

Det norska teknikföretaget Aventi, som har lång erfarenhet av trafiklösningar, kommer att leda projektet. Dessutom ansvarar de för att konfigurera och hantera värdmiljön för det offentliga transportprioritetssystemet och för att testa och konfigurera systemet.

Tillsammans med Technolution Move kommer Aventi att tillhandahålla service och underhåll för systemet under en period av tio år. Baserat på det aktuella projektschemat kommer den första gruppen på tjugo korsningar i Oslo att anslutas till kollektivtrafikens prioriteringssystem i mitten av 2021. Integrationen av alla 400+ korsningar i systemet förväntas vara färdiga ett år senare.