SJ ska förbättra upplevelsen för resenärer på Öresundstågen

Ett nytt driftavtal innehåller många förbättringar för resenärerna. Foto: Skånetrafiken

När SJ Öresund tar över drift och underhåll av Öresundstågen ska Skånes tågresenärer märka en markant skillnad. Det nya avtalet lägger mycket mer fokus på helheten i kundens reseupplevelse.

Det nya avtalet är, till skillnad mot det tidigare, ett incitamentsavtal som innebär att SJ Öresund premieras för hög punktlighet, ökat resande och hög kundnöjdhet.

Vid trafikstarten kommer även den nya Hässleholmsdepån att tas i drift. Där kommer tågen att servas, repareras och städas. Depåns strategiska placering, mitt i Öresundstågssystemet innebär många fördelar som på sikt kommer att innebära positiva förändringar för Skånes tågresenärer, såsom fler tåg i trafik och bättre punktlighet.

– Den pågående pandemin är just nu något som påverkar all tågtrafik i Skåne och jag är glad att skåningarna följer riktlinjerna och bara reser när de verkligen måste. Men när vi återgår till det ”nya normala” så är jag övertygad att vi tillsammans med SJ Öresund kommer ta ett stort steg för att nå målen med bättre punktlighet och nöjdare kunder. Lägg därtill ett helhetsåtagande där SJ Öresund står för både trafik och underhåll vilket innebär att vi kommer förbättra upplevelsen för alla resenärer på Öresundstågen och förhoppnings öka resandet, säger Carina Zachau (M), ordförande, kollektivtrafiknämnden, Region Skåne.

–Det är ett stort ansvar att få förmånen att köra Öresundstågen som är ett av Sveriges största trafiksystem. I ett och ett halvt år har vi arbetat för att uppfylla och få på plats de förbättringar och utvecklingar av trafiken som vi kommit överens om i avtalet. Jag är övertygad om att resenärerna kommer att uppleva att Öresundståg utvecklats till det bättre, säger Anders Gustafsson VD SJ Öresund.