Tjeckiska republiken bygger dubbelspår mellan Pardubice - Stéblová

Reparationteam i arbete på en järnvägssträcka. Foto. Creative Commons Lic.

Under 2021 kommer den tjeckiska järnvägsförvaltningen Správa železnic att börja modernisera en ny del av den intensivt använda linjen mellan två av östra Böhmens viktigaste centra. Därför tillkännagavs nyligen ett anbud för dubbelspårsexpansion på sträckan Pardubice-Rosice nad Labem till Stéblová (Anbudsbeteckningen: 2020 / S 238-589203).

Det handlar om moderniseringsfasen nummer 3 på linjen Hradec Králové - Pardubice - Chrudim. Sektionen Hradec Králové - Stéblová har redan utrustats med två spår vid 3 kV.

Huvuduppgiften kommer att vara byggandet av det andra spåret inklusive en bro över floden Elbe i Pardubice. Samtidigt ökas hastigheterna på sträckan. Slutförandet av arbetet är planerat till slutet av 2023. De beräknade totala investeringskostnaderna uppgår till nästan 2,6 miljarder CZK (98 miljoner EUR).

Projektet innehåller även modernisering av Pardubices centralstation, som redan har startat. Den 7,5 kilometer långa banavsnittet kommer att förnyas och förses med en dubbelspårig linje. Den ursprungliga enkelspåriga bron över Elben kommer att ersättas av en ny dubbelspårig bro.

I stationen Pardubice - Rosice nad Labem kommer industrispårgrenarna att omvandlas så att de kan anslutas till dubbelspårssektionen. På stationen skapas anslutning mellan de yttre plattformarna och plattformarna genom en ny gångväg.

Stoppet Pardubice-Semtín kommer också att moderniseras med två nya yttre plattformar och ett bullerskydd. Den viktigaste förändringen kommer att vara avskaffandet av den nuvarande korsningen och dess ersättning med en gångväg.