SJ tar över Krösatågens trafik

SJ tar över Krösatågen från nuvarande operatör Vy Tåg. Foto: SJ

SJ kommer att ta över uppdraget att köra Krösatågen. Det meddelade de regionala trafikhuvudmännen för Krösatågen i dag. Avtalet omfattar planering och drift av Krösatågstrafiken, ombordservice, dagligt och tekniskt underhåll samt ansvar för drift och underhåll av depån i Kalmar samt den nya depån i Nässjö. Avtalet sträcker sig över 12 år, utan option på förlängning.

– Det är jätteroligt att vi har vunnit det här avtalet. För oss på SJ betyder det att vi fortsätter växa på marknaden för upphandlad trafik vilket är helt i linje med vår strategi. Vi ser fram emot att tillsammans med beställaren fortsätta utveckla en hållbar och attraktiv kollektivtrafik i regionen, säger Dan Olofsson, chef upphandlad trafik.

Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköping, Kalmar, Halland, Blekinge, Kronoberg och Skåne och omfattar ett stort geografiskt område. Trafiksystemet består av tio linjer, varav åtta i dag körs under varumärket Krösatågen och två under namnet Kustpilen. I systemet körs 7,5 miljoner tågkilometer per år och 78 stationer trafikeras.

Från och med trafikstarten 2021 kommer de två varumärkena slås samman och Krösatågen blir då det gemensamma varumärket för all trafik.