VR Transpoints verksamhet på en bra nivå trots en exceptionell situation

Bilden visar Nordsjö Hamn i södra Finland öster om Helsingfors. I anslutning till hamnen finns ett stort logistikområde i Kervo där hamnbanan möter Stambanan. Flera företag, däribland VR Transpoint har tagit den nya hamnen i beaktande och byggt sina logistiktjänster kring förbifartsträckan Ring III. Foto: VR Group

Effekterna av coronavirus på VR Transpoints godstrafik har varit mer måttliga än förväntat hittills och transportvolymerna har legat på en bra nivå även under den exceptionella situation som orsakats av coronavirusepidemin.

Det har också skett en utmärkt utveckling när det gäller arbetsrelaterade olyckor på VR Transpoint eftersom antalet arbetsrelaterade olyckor har legat vid noll i ett år nu.

Järnvägstransportvolymerna för VR Transpoint under januari – september var nästan på samma nivå som förra året med 26,9 (27,6) miljoner ton. 

Hittills har Coronavirusets effekter på logistiken varit måttliga, även om framtidsutrikterna är osäkra på grund av epidemin och med anledning av de efterfrågeförändringar som pandemin har orsakat.

- Vi har säkerställt att industritransporterna går smidigt under krisen. Under exceptionella tider värdesätts en stabil operatör speciellt, säger VR Transpoints Senior Vice President Martti Koskinen.

Trafiken österut som helhet har gått bra under 2020.

- Vår verksamhet har fungerat bra och dessutom har vi skapat ny trafik. Efter förbättringarna av Vainikkalas rangerbangård och spårinfrastruktur kan vi ta emot fler och längre tåg än tidigare. Större tågkompositioner förbättrar trafikeffektiviteten och miljövänligheten, säger Koskinen.
 
Tillväxt i transittrafik genom samarbete

Tillsammans har VR Transpoint och Fertilog byggt ett transportsystem som fraktar upp till 2,6 miljoner ton per år.

För att kunna överföra mer än en miljon ton gödselmedel från olika delar av Ryssland till hamnen i Hamina/Kotka krävs ett effektivt transportsystem som VR Transpoint och Fertilog, ett företag som specialiserat sig på transittransporter, har perfektionerat verksamheten tillsammans.

Fertilogs kapacitet för gödselmedelstrafik kommer att öka till över två miljoner ton och kapacitet för flytande bulktransport till 600 000 ton per år när företagets nya terminaler för gödsel och flytande bulk blir färdig i Mussalos hamn 2021. VR Transpoint ansvarar för Fertilogs transporter på Finlands sida av gränsen och har varit involverad i planeringen av spåren för de nya terminalerna.

Gödsel anländer dagligen till Vainikkalas gränsstation i fulla tåg från Ryssland. Dessa körs vidare till Mussalo hamn med nya Vectron elektriska lok i ännu större vagnkompositioner.