Tågoperatören Deutsche Bahn konverterar alla belysningssystem till hållbara LED-lampor

Tysk rangerbangård i kvällsbelysning. Credit: Deutsche Bahn AG/ Kai Michael Neuhold

Som en del av koncernens strävanden att uppnå  dess hållbarhetsmål 2050 byter Deutsche Bahn ut sina glödlampor mot LED-lampor.

Deutsche Bahn (DB) investerar i helt ”gröna” järnvägsverksamheter 2050 genom att omvandla alla belysningssystem till mer klimatvänliga lysdioder.

En lysdiod är som en vanlig likriktardiod med den speciella egenskapen att den börjar lysa när ström går igenom den. Lysdioder har blivit otroligt populära i belysningssammanhang då de är mycket strömsnålare än traditionella glödlampor. 

Tusentals glödlampor i tåg, fabriker och stationer ersätts gradvis med "grönare" LED-lampor. Över 60 000 signalljus och lampor på cirka 900 tågstationer har redan bytts ut, vilket innebär att cirka 80 procent av bakgrundsbelysta stationsskyltar, 60 procent av skyltsystemen och hälften av de upplysta utställningsskåp och väderskydd nu drar nytta av LED-teknik.

Som ett resultat av dessa förändringar kommer DB att spara tusentals ton koldioxid per år, vilket gör cirka 4000 ton endast på 900 stationer. På grund av den betydligt längre livslängden för lysdioder, mellan fem och mer än tio år, ökar energieffektiviteten mångfaldigt. Dessutom kommer DB att uppnå besparingar när det gäller både råvaror och budgetkostnader.

De gamla glödlamporna kommer snart att försvinna från DB:s fabriker. Den CO2-neutrala ICE-anläggningen i Köln Nippes och ICE-anläggningarna i Rummelsburg, Frankfurt och Leipzig i Berlin samt vid transportterminalen i Niebüll är redan utrustade med LED-lampor. 

I de 53 regionala anläggningarna i Tyskland har cirka 20 000 lampor successivt bytts ut sedan mitten av 2018. I DB:s anläggningar, däribland i Europas mest moderna rangerbangård i Halle (Saale), används tusen lysdioder.