Järnvägstrafiken i centrala Tyskland är allvarligt störd på grund av snöstorm

Som en försiktighetsåtgärd har DB redan tagit bort några tågförbindelser från tidtabellen för att förhindra att tåg som transporterar passagerare fastnar på den öppna linjen på grund av snödrivor. Foto: Deutsche Bahn AG / Christian Wolf

På grund av snöstorm och de extrema väderförhållandena har tågoperatören Deutsche Bahn infört ytterligare operativa begränsningar angående den lokala och långväga trafiken i mellersta delen av Tyskland.

Med några få undantag går det för närvarande inga tåg i delstaterna, Niedersachsen och Bremen. Även i Nordrhein-Westfalen är tågtrafiken inte längre möjlig i delar av delstaten. Regionerna Münster och Sauerland påverkas särskilt.

Det finns också stora begränsningar i regionen Leipzig/Halle/Magdeburg. De betydande försämringarna i det större Hannovers storstadsområde påverkar också andra delar av landet på nord-/syd- och öst/västaxeln för fjärrtrafik.

Deutsche Bahn har placerat persontåg på stationer i regionerna som är särskilt hårt drabbade av vinterstormen, till exempel i Hamburg, Hannover, Dortmund, Münster, Halle, Leipzig och Kassel. Där kan passagerare som för närvarande inte kan ta tåget sitta ner och värma sig. DB har också säkrat hotellkapacitet i förväg för de som inte kan resa vidare.

Tiotusentals DB-anställda, vinterservicepersonal och alla tillgängliga snöröjningsfordon är i färd med att rensa snö och is från spår, växlar och plankorsningar så snabbt som möjligt.