Polen: Rangerbangården i Gdynias hamn utvidgas och moderniseras

När projektet är klart kommer 740 meter långa tåg med en belastning på upp till 221 kN per axel att kunna köra in på hamnområdet, vilket innebär att betydligt mer gods kan transporteras och exporteras. Foto: PKP

Myndigheterna i Gdynia meddelar att man har inlett läggandet av nya och längre spår och installering av nya signallådor i hamnen. Projektet, som beräknas kosta drygt 330 miljoner euro, samfinansieras via EU:s CEF-program "Connecting Europe".

Projektet med titeln "Förbättrad järnvägsåtkomst till hamnen i Gdynia" kommer att leda till snabbare transport av större mängder gods.

När projektet är klart kommer 740 meter långa tåg med en belastning på upp till 221 kN per axel att kunna köra in på hamnområdet, vilket innebär att betydligt mer gods kan transporteras och exporteras.

Byggandet av en effektiv tillgång till hamnen i Gdynia krävde omfattande förberedelser. De gamla spåren och sliprarna demonterades, jorden byttes ut och betongplattformar uppfördes. Byggandet av nya spår började i november 2020. Över 230 kilometer nya rälsar kommer läggas i hamnområdet.

Effektiv och säker tågtrafik till och från hamnen garanteras av nya styrsystem. Två signalboxar och ett lokalt kontrollcenter kommer att byggas.

Två järnvägsviadukter anläggs också. De kommer att underlätta passagen till hamnen. Entreprenören utför för närvarande markarbeten och förbereder grunden. Energinätet, vattentillförseln och avloppssystemet kommer att moderniseras längs järnvägen. Kablarna läggs och belysningen installeras.

Av säkerhetsskäl moderniseras även två järnvägsövergångar som en del av förbättringen av järnvägen till hamnen i Gdynia. Arbetet med övergångarna börjar 2021.

Nästan 40 procent av detta belopp består av EU-medel från EU:s finansieringsinstrument ”Connecting Europe Facility (CEF)”. Enligt planerna slutförs investeringen i slutet av 2021.