Pengarna räcker inte till centralt placerade stationer hävdar Trafikverket

Trafikverket svarar nu på kritiken om ändrade stationslägen på nya stambanorna. Foto: Trafikverket

Trafikverket svarar nu på kritiken från kommuner och regioner om nya höghastighetsbanor. Pengarna regeringen har avsatt räcker inte till fler stationer, hävdar myndigheten. Om detta rapporterar Dagens Samhälle.

Efter att Trafikverket presenterat tre nya utredningsförslag om nya stambanor för höghastighetståg har en storm av protester kommit från kommuner och regioner. De nya förslagen innehåller färre stationer och fler externa stationslägen utanför stadskärnorna än vad det ursprungliga förslaget från Sverigeförhandlingen gör.

Juliana Pyron, chef för systemplanering i arbetet med nya stambanor på Trafikverket, säger att förslagen är ett resultat av det uppdrag myndigheten fått från regeringen. Enligt detta uppdrag ska Trafikverket ta fram förslag som håller sig inom en budget på 205 miljarder kronor.

– Det är de centrala stationslägena och antalet stationer som är kostnadsdrivande. Vi tittar på alla möjligheter att komma ned i en lägre investeringsbudget. Men det är de posterna som är tillräckligt stora för att vi ska kunna svara på frågan i uppdraget från regeringen, säger Juliana Pyron till Dagens samhälle.