Kina presenterade världens snabbaste godståg

Tågen har utrustats med 2,9 meter breda dörrar, som är bland de bredaste godstågsutgångarna i världen. Foto: CRRC

Ett nytt rekord har gjorts av världens snabbaste godståg. Tåget uppnår
hastigheter runt 350 kilometer i timmen. Den kinesiska tågtillverkaren CRRC
Tangshan presenterade nyligen koncernens nya tåg, som har utformats speciellt
för godstransporter.

Den nya modellen rullade av produktionslinjen i Tangshan, i norra Kinas Hebei-
provins, i slutet av 2020.

Modellen liknar ett aerodynamiskt passagerartåg, men vagnarna har utrustats med 85
procents nyttjandeareal för gods.

Tillverkning av höghastighetståg är traditionellt inriktad på persontrafik. Hittills
körde det snabbaste godståget med en hastighet av 180 kilometer i timmen i
Mercitalia i Italien.

CRRC-tåget omfattar åtta vagnar och det har utrustats med 2,9 meter breda
lastdörrar, som garanterar snabb lastning och lossning. Enligt mediekällor är det
inte bara det snabbaste godståget i världen utan det kan också användas vid
extrema temperaturer. Enligt tillverkaren klarar tåget av att färdas i
temperaturer mellan -25 grader och + 40 grader Celsius.

Tåget klarar av 1500 kilometer inom fem timmar. Med tanke på Kinas enorma
avstånd innebär detta ett stort uppsving för den inhemska varudistributionen. I
slutet av 2035 ska det rikstäckande järnvägsnätet utvidgas till totalt 200 000
kilometer, inklusive cirka 70 000 kilometer höghastighetslinjer.

CRRC Tangshan är en del av China Railway Rolling Stock Corp, den största
tillverkaren av rullande materiel i Kina beräknat efter produktionsvolym.
Kina är ledande när det gäller rälsbunden höghastighetstrafik och landet har
gjort stora investeringar i denna sektor.

I maj 2019 presenterade CRRC Qingdao i Sifang en prototyp av ett nytt höghastighetståg från Maglev. Fordonet kan köra upp till 600 kilometer i timmen. Tillverkaren planerar att starta massproduktion
av tåget i 2021.