EU-kommissionen vill att 2021 blir järnvägens år

EU-projektet Shift2Rail sätter fokus på effektivare godstransporter, bland annat genom att skapa förutsättningar för längre och tyngre tåg, samt ökad automatisering och digitalisering. Foto: Public Domain

EU-kommissionen föreslår att 2021 ska bli Europaåret för järnvägen med en rad evenemang, kampanjer och initiativ för att ”framhålla järnvägen som ett hållbart, innovativt och säkert transportslag”.

– Det är inget tvivel om att järnvägstransport ger stora fördelar inom de flesta områden – hållbarhet, säkerhet, och även hastighet – om den bara organiseras och genomförs enligt 2000-talets principer, sade EU:s transportkommissionär Adina Vălean i ett uttalande.

Shift2rail

EU-projektet Shift2Rail tar ett helhetsgrepp om järnvägens utveckling i Europa. Målet är att på ett hållbart sätt stärka den europeiska industrin, att skapa jobb och att utveckla järnvägssystemet för att möta morgondagens transportbehov.

Järnvägen ska vara ett inkluderande, prisvärt och tillgängligt alternativ för resor och transporter. Järnvägen är det mest miljöanpassade transportsättet och därför är satsningarna på en konkurrenskraftig järnväg ett angeläget uppdrag för Trafikverket.

Sverige ska vara med och skapa lösningar för hur kapaciteten i järnvägssystemet kan nyttjas så effektivt som möjligt. Sverige ska också bidra till att utveckla metoder för prediktivt underhåll där sensorer i anläggningen och i fordon ger signal om när de behöver bytas ut eller repareras.