Tyska Kombiverkehr KG utökar företagets försäljningsaktivitet i Norden

Detta Frankfurt-baserade företaget erbjuder redan ett brett utbud av end-to-end järnvägsförbindelser samt nära nätverkserbjudanden mellan färjorna till olika rederier och järnvägen via de fasta förbindelserna och de tyska Östersjöhamnarna Lübeck, Kiel och Rostock. Foto: Kombivehrkehr

Frankfurter Kombiverkehr KG utökar sitt engagemang när det gäller intermodala transporter mellan Tyskland och Norden genom att stärka försäljningsaktiviteterna inom detta affärsområde.

Verksamheten har vuxit snabbt under flera år. Med Björn Saschenbrecker (39) kunde Kombiverkehr säkra ett lönande samarbete med en känd säljexpert på logistikmarknaden och som också har relevant kompetens inom närsjöfart och många års erfarenhet inom detta marknadssegment av intermodala transporter.

Saschenbrecker kommer att stödja Peter Dannewitz, försäljningschef, och Ulrich Bedacht, chef för nordeuropeiska transporter och tyska Östersjöhamnar i deras nya uppgifter.

Fokus ligger på direktkontakt med hamnarna, partnerföretagen och befintliga kunder och att skapa kontakter med potentiella nya kunder. Baserat på ytterligare marknadskännedom ska dessutom de befintliga erbjudandena i trafik med Sverige, Norge, Danmark, Finland och de baltiska länderna målriktas och utvidgas ytterligare.

Björn Saschenbrecker arbetade för färjebolaget TT-Line i mer än tio år, de senaste nio åren som fraktchef med fokus på strategi och utveckling. Under denna tid var han ansvarig för vidareutvecklingen av godsområdet och ruttnätet samt för hanteringen av strategiska partnerskap och optimeringen av befintliga leverantörsrelationer.

Som chef var Saschenbrecker också ansvarig för operativa processer i Travemünde och Rostock, utvecklingen och implementeringen av servicestandarder och optimeringen av leverantörshantering för hamntjänster i över två år.