Estniska Operail startade järnvägsverksamheten i Finland

Operail, som tillkännagav sin expansion till Finland i oktober förra året, är ett internationellt agerande transport- och logistikföretag vars huvudsakliga affärsområden är godstransport, konstruktion och reparation av lok och uthyrning av rullande materiel. Foto: CZ-LOKO

Nyligen körde estniska transport- och logistikföretaget Operail sitt första kommersiella godståg i Finland. Operail kommer att vara det viktigaste järnvägsbolaget för hamnoperatören Rauanheimo, som transporterar torrgods mellan gränsstationen Vainikkala och Koverhar.

- Vår Internationella expansion är en integrerad del av vår tillväxtstrategi och vi ser fram emot att ta nästa steg mot större mål genom att starta verksamheten i Finland. Detta är det ögonblick som vi ivrigt väntat på, säger Paul Lukka, VD i Operail Finland och ledamot i Operail Group.

- Vi är tacksamma för Rauanheimo för det förtroende de har visat gentemot oss och vi kommer att göra vårt bästa för att möta de förväntningar som ställs på oss när det gäller att tillhandahålla en högkvalitativ och pålitlig service, tillade Lukka.

- Vi är nu närvarande i Finland och vårt mål är att säkra vår position på marknaden. Vi har redan nya planer och vi kommer att informera allmänheten om planerna så småningom, tillade Lukka.

Operail kommer att tillhandahålla tågtrafik till Rauanheimo från Wainikkalas gränsstation till hamnen i Koverhar i Hangö i södra Finland. sa Joakim Laxåback, VD för den ledande hamnoperatören Rauanheimo i Finland:

Företaget har nästan 600 anställda. Förutom moderbolaget AS Operail inkluderar Operail-koncernen godshyrbilsföretagen AS Operail Leasing och Operail Leasing Finland Oy samt det finska järnvägstransportföretaget Operail Finland Oy.