Tranås blir utan station på nya stambanan

Tranås station. Foto: Resepraktikan (bilden är beskuren)

Det var i juni 2016 som Tranås i Sverigeförhandlingen blev tilldelad en station längs den nya höghastighetsjärnvägen. Stationen skulle koppla samman befintliga järnväg med den nya höghastighetsbanan. I dag ser stationsplanerna dystrare ut.

– Tranås kommun kommer att fortsätta kämpa för ett stationsläge. Men när lägre kostnad för nya stambanor är beställd är oddsen inte goda, meddelade kommunalrådet Mats Holmstedt (M) vid en presskonferens.

Tranås blir utan station enligt alla förslag Trafikverket hittills redovisat. Det är en besvikelse för höglandet i allmänhet och Tranås i synnerhet. En station i Tranås skulle underlätta pendling till och från höglandet och göra Tranås mer attraktivt för inflyttning. Om detta rapporterar Smålands Dagblad.

I enlighet med ett nytt regeringsuppdrag har Trafikverket räknat på kostnaderna för stambanorna . Utrymmet är 205 miljarder i 2017 års prisnivå. Av uppdraget framgår det att vare sig tidigare planer eller lokaliseringar av stationer är heliga. Det gör att är oddsen för en station i Tranås inte goda.