Projekteringen av Seouls regionala höghastighetsnät gör framsteg

Sydkoreanskt höghastighetståg i Sancheon. Foto: Wikipedia Commons, kredit: Minseong Kim

Sydkoreanska ministeriet för mark, transport och infrastruktur (MOLIT) tillkännagav den 11 december att det har godkänt preliminära genomförbarhetsstudien för linje C, som en del av Seouls regionala höghastighetsnät GTX.

 Den planerade 74,2 kilometer långa järnvägssträckan, som börjar vid Deokejong i norr om staden Yangju. Linjen fortsätter sedan genom Seoul till Suwon i södra Gyeonggi-provinsen.

Liksom de andra GTX-linjerna, kommer tunnlar att byggas på 40 meters djup och dessa tåg kommer att färdas 2-3 gånger snabbare genom den sydkoreanska huvudstaden än vanliga tunnelbanetåg.  Även inom stadsområdet kommer de nya tågen att köra med en genomsnittlig hastighet på cirka 100 km/h.

Längs linje C kommer det att byggas10 stationer och GTX:s A-linje vid Samseong ansluts till linje 2 och till en ny SRT-terminal för höghastighetståg, som förväntas öppna 2021.

Pendeltiderna kommer att förkortas dramatiskt när den nya linjen blir färdig: Suwon - Samseong kommer att minska från 1 timme18 min till 22 minuter, medan resan mellan Uijeongbu - Samseong kommer att minska 1 timme 14 min till 16 minuter och mellan Deokjeong och Samseong från 1 timme 20 min till 23 minuter.

Enligt genomförbarhetsstudien kommer det genomsnittligt beräknade antalet 350 000 passagerare, som förväntas använda den nya sträckan 2026, att ersätta upp till 72 000 fordon på den omgivande regionens vägar, vilket i sin tur ger ekonomisk nytta till ett värde av 5,7 miljarder dollar.

Enligt Molit-ministeriet kommer Korea Development Institute, som genomförde linje-C-studien, nu att inleda en översyn av olika finansieringsalternativ. Dessutom iordningställs i början av nästa år en huvudplan för projektet. Därmed hoppas man att byggandet kan börjar i slutet av 2021.

Molit bekräftade också den 12 december att de färdiga planerna för GTX:s linje A från Paju till Dongtan är nu färdiga. Byggandet kommer att inledas när en konsekvensbedömning och ett offentligt samråd har genomförts.

En ansökningsprocess har utfärdats för projektet med en deadline den 29 december 2018.

En preliminär genomförbarhetsstudie pågår fortfarande för linje B.