Skarpa protester mot höghastighetståg i Italien

Karta: Cheminvento

Trots att bygget av sträckan Turin och franska Lyon pågått i 20 år och att man plöjt ned tiotals miljarder kronor i projektet så har demonstrationer och sit-in-protester har avlöst varandra allt sedan byggstarten. Någon byggstart av början av den italienska sträckan har inte kommit till stånd. Troligen på grund av de våldsamma protesterna i samband med provborrningar.

Projektet är därför uppdelat i tre sträckor. En italiensk, en internationell som EU finansierar, och en fransk. Hittills har Italien endast byggt klart 6,5 kilometer av den centrala internationella tunneln som totalt är 57 kilometer lång.

– Vi har fryst detta projekt tills vidare. Inte minst för att TAV är ett projekt som kostar mer än 20 miljarder euro, säger transportminister Toninelli till tidningen Corriere della Sera.

Anledningen är de höga kostnaderna och att projektet inte kan ses som samhällsekonomiskt acceptabelt. Godstrafiken blir inte så omfattande som man tidigare kalkylerat. Siffror som aktivister som är för banan bestrider. De menar att de låga godssiffrorna beror på att man räknat utifrån den nuvarande gamla linjen som är enormt långsam.