Tyska Förbundsförvaltningsdomstolen avvisar klagomål mot Fehmarn-projektet

Illustration om tåget som färdas genom färdiga Fehmarntunneln. Foto: Fehmarntunnelprojektet

Juridiskt har vägen för det för närvarande största infrastrukturprojektet i Danmark rensats ur vägen. Förbundsförvaltningsdomstolen i Leipzig avvisade på tisdagen alla anspråk mot planeringsbeslutet för den tyska delen av järnvägs- och vägförbindelsen mellan Lolland och Fehmarn. Byggandet av en 18 kilometer lång tunnel planeras för närvarande. Hälften av förbindelsen ligger i den tyska delen.

Transportminister Engelbrecht lättad

Den danska transportministern Benny Engelbrecht förväntar sig efter domen i Leipzig att byggprojektet nu kan genomföras.

- Med Fehmarn Belt-anslutningen skapar vi en ny korridor till Tyskland. Den danska sidan arbetar redan med full fart och nu har det sista hindret för arbetet på den tyska sidan tagits bort, säger politiker efter att domen blev känd. Nu kan Femernbelt-förbindelsen, som stöds av en stor majoritet i det danska folketinget, byggas.

I ett pressmeddelande om domen indikerar det danska transportdepartementet att beslutet till förmån för tunnelförbindelsen också kommer att markera en milstolpe på vägen till en grön övergång inom transportsektorn, eftersom mer gods kommer att transporteras med järnväg istället för på väg om några år.

- Vi är glada att det federala förvaltningsdomstolens bidrar till klarhet om den tyska delen av Fehmarn Beltunneln. Detta är en historisk milstolpe. Byggandet på den danska sidan är i full gång och även på den tyska sidan sker det en hel del. Vi vill tacka alla våra tyska och danska partners för deras engagemang, säger Claus F. Baunkjær, VD för det danska statsägda företaget Femern A / S, projektets ägare, som enligt 2015-pris kommer att kosta 7,1 miljarder euro.

Sex stämningar misslyckades

Enligt det tysk-danska statsfördraget från 2009 som planeringen bygger på kommer Danmark att bygga och driva den fasta förbindelsen under Fehmarn-sundet på egen bekostnad. Den federala förvaltningsdomstolen var tvungen att avgöra totalt sex klagomål. Klagandena var två miljöorganisationer, tre företag, inklusive operatören av den befintliga färjelinjen Puttgarden-Rødby, Scandlines och staden Fehmarn. Domstolen fann att miljöföreningen Nabu tvivlade på behovet av trafik för anslutningen. 

Besvikelse vid Nabu

Ordföranden för naturvårdsföreningen Nabu, Jörg-Andreas Krüger, reagerade besviken på domen i Leipzig. Naturvårdarnas oro har torkats bort av domstolen. Krüger talade om en "svart dag för våra hav". Nabu påpekade emellertid att trycket från naturvårdare hade bidragit till att förhindra ännu större miljöskador. Många skyddskrav skulle registreras som framgångar efter kritiken från NABU i diskussionsmötena.

Byggstart 2022

Det har ännu inte fastställts när byggnadsarbeten på den tyska sidan kan börja. Byggarbetet förväntas dock starta 2022. I Danmark har arbetet pågått i flera år för att utöka järnvägsförbindelsen mellan ön Zeeland och Lolland. I Rødby pågår arbete med fabriken där betongelementen för tunneln ska tillverkas.