NightJets pausar en månad mellan Österrike-Tyskland och Schweiz-Tyskland

I början av december 2020 kommer ÖBB att åter transportera alla passagerare som reser med Nightjets. Foto: ÖBB

På grund av det för närvarande ökande antalet COVID-19-infektioner i Österrike, Tyskland och Schweiz och de införda resebegränsningarna, minskas NightJet-trafiken mellan Österrike och Tyskland samt mellan Schweiz och Tyskland från och med den 8 november 2020 till troligen den 2 december 2020.

Österrikiska tågoperatören ÖBB beklagar i ett pressmeddelande alla sådana lokala och nationella åtgärder som vidtas för att begränsa koronapandemin, men företaget anser att det är lämpligt att reagera med tanke på de höga resebarriärerna.

Hela dagstrafiken, inklusive gränsöverskridande tåg, påverkas dock inte av åtgärderna. Där kommer alla anslutningar att fungera som vanligt.

Lista över berörda NightJet-förbindelser:

• NJ 490/491 Wien - Hamburg - Wien
• NJ 40490/40421 Wien - Düsseldorf - Wien
• NJ 50490/50425 Wien - Bryssel - Wien
• NJ 420/421 Innsbruck - Düsseldorf - Innsbruck
• NJ 40420/40491 Innsbruck - Hamburg - Innsbruck
• NJ 424/425 Innsbruck - Bryssel - Innsbruck
• NJ 470/471 Zürich - Berlin - Zürich
• NJ 40470/401 Zürich - Hamburg - Zürich