Höghastighetslinjen Mannheim - Stuttgart återställd efter modernisering

Modernisering av bansträckan mellan Mannheim och Stuttgart. Arbetet slutfördes i slutet av oktober 2020. Foto: Deutsche Bahn AG / Markus Kehnen.

Nyligen avslutades moderniseringen av en av Tysklands viktigaste höghastighetslinjer. Nämligen den mellan tyska storstäderna Mannheim och Stuttgart.

Under loppet av 205 dagar förnyades den 99 kilometer långa bansträckan helt för 183 miljoner euro. Sedan den 1 november reser passagerare igen mellan Mannheim och Stuttgart på 37 minuter.

Steffen Bilger, statssekreterare vid Tysklands Ministerium för transport och digital infrastruktur, delstaten Baden-Württembergs transportminister Winfried Hermann och Deutsche Bahns representant för Baden-Württemberg, Thorsten Krenz, startade driften symboliskt på den moderniserade höghastighetssträckan vid Marksteintunneln nära Vaihingen an der Enz vid en presskonferens.

- Moderniseringsarbetet och stängningen av rutten var en börda för passagerarna, men det handlade om ett akut behov. Omvägarna på de gamla rutterna gjorde oss medvetna om tidsfördelen och hur stor kapacitet den nya rutten Mannheim - Stuttgart har. Jag är glad, precis som många passagerare, att de nu kan klara av resan på sträckan 50 procent snabbare och att lokal trafik på de alternativa rutterna igen fungerar ostörd, sade transportminister Winfried Hermann.

Den 99 kilometer långa höghastighetslinjen mellan Mannheim och Stuttgart togs i drift 1991. Den löper genom ett geologiskt krävande område och leder genom 15 tunnlar som har en total längd på 31 kilometer och över 90 broar.

Höghastighetstågen färdas här upp till 280 km/h. Även lokal- och godståg använder samma sträcka. Cirka 24 miljoner passagerare reser årligen mellan Mannheim och Stuttgart.