Alstom: Aktieägarna gav grönt ljus för övertagande av Bombardier Transportation

Alstoms huvudkontor i Paris. Foto: Alstom

I samband med en extra inkallad aktieägarstämma med dubbel rösträtt och en extraordinär bolagsstämma, godkände Alstoms aktieägare nyligen alla föreslagna förslag när det gällde förvärvet av Bombardier Transportation.

Genom godkännandet kan Alstom påskynda implementeringen av sin strategiska färdplan "Alstom in Motion" och förstärka koncernens internationella närvaro samt förbättra dess förmåga att möta den ständigt växande efterfrågan på hållbara mobilitetslösningar.

Den ordinarie och extraordinära bolagsstämman godkände alla beslut i samband med det föreslagna förvärvet och inklusive följande kapitalökningar:

• kapitalökningen samtidigt som aktieägarnas företrädesrätt tecknas.

• kapitalökningen reserverad för CDP Investissements Inc ,;

• kapitalökningen reserverad för Bombardier UK Holding Limited.

Den kombinerade generalförsamlingen godkände också utnämningen av företrädare för Caisse de dépôt et placement du Québec CDPQ, som företräds av styrelseledamöterna Kim Thomassin och Serge Godin.

Efter övergången och med hänsyn till utnämningen av två styrelseledamöter till arbetstagarrepresentanter kommer Alstoms styrelse från och med den 1 januari 2021 bestå av 14 styrelseledamöter, däribland:

Henri Poupart-Lafarge, Olivier Bouygues, Bouygues SA företrädd av Pascal Grangé, CDPQ företrädd av Ms. Kim Thomassin, Bi Yong Chungunco , Yann Delabrière  (oberoende ledande direktör), Clotilde Delbos, Daniel Garcia Molina (arbetstagarrepresentant), Serge Godin, Gilles Guilbon (arbetstagarrepresentant), Sylvie Kandé de Beaupuy, Frank Mastiaux , Baudouin Prot och Sylvie Rucar.

Efter genomfört förvärv skall styrelsen bestå av 42 procent kvinnor och 67 procent oberoende styrelseledamöter (exklusive styrelseledamöter som representerar anställda).

Eliminering av dubbel rösträtt

Vid extrastämman, som samlade aktieägare med dubbel rösträtt, avlägsnades denna mekanism från bolagets bolagsordning, vilket säkerställde att alla aktieägare garanteras tillämpningen av principen "en aktie, en röst".