Tågoperatören VR får ytterligare 11 miljoner euro i stöd i tilläggsbudgeten

För köp av tjänster inom persontågstrafiken föreslås ett tilläggsanslag på 11 miljoner euro på grund av coronavirusläget. Med tilläggsfinansieringen upprätthålls servicenivån inom den offentligt upphandlade persontågstrafiken. Foto: VR Group

Den finländska regeringen har enats om en sjunde tilläggsbudget för 2020. Regeringen föreslår tilläggsfinansiering för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för att stödja bland annat den offentliga persontågstrafiken.

- Coronavirusläget har drabbat kollektivtrafiken hårt. Därför anvisar regeringen 100 miljoner euro i tilläggsstöd till kollektivtrafiken och 11 miljoner euro till tågoperatören VR:s upphandlade trafik. I början av sommaren beslutade vi om ett kollektivtrafikstöd på 100 miljoner euro som har delats till städerna, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Under momentet för köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken föreslås ett tillägg på 100 miljoner euro för att stimulera och utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. Det nya stödet möjliggör att kollektivtrafiken kan fortsätta smidigt i coronavirusläget. Tryggandet av servicenivån och utvecklingsåtgärderna i kollektivtrafiken stöder målet om klimatneutralitet och minskningen av utsläppen från trafiken.

- Kollektivtrafiken i städerna, närings-, trafik- och miljöcentralernas busstrafik i glesbygdsområden samt den upphandlade trafik som VR tillhandahåller på små orter är viktiga med tanke på jämlikheten mellan medborgarna. Dessa måste tryggas. Människor måste kunna ta sig till jobbet och hobbyer samt kunna träffa vänner och släktingar även under exceptionella omständigheter, säger minister Harakka.

- Tilläggsstöden till kollektivtrafiken stärker klimatstimulansen, en hållbar ekonomi och sysselsättningen. Vi gör vårt bästa för att en tillräckligt omfattande och förmånlig kollektivtrafik är ett bra alternativ för möjligast många, framhåller minister Harakka.

Planeringen av ett internationellt gränsövergångsställe i Parikkala inleds. För projektet föreslås ett anslag på 700 000 euro, av vilket 150 000 euro föreslås för 2020.

För utvecklandet av vägsträckan riksväg 5 Hurus–Hietanen föreslås det en fullmakt på 7 miljoner euro och ett anslag på 400 000 euro 2020. Målet med projektet är att förbättra smidigheten och säkerheten i trafiken. På vägsträckan genomförs ett system med kontinuerliga omkörningsfiler.

Ringvägen på E18 runt Åbo förbättras på sträckan Nådendal–Reso. För planeringsprojektet föreslås en fullmakt på 4,2 miljoner euro och för 2020 ett anslag på 0,2 miljoner euro. Projektet främjar att trafiken fungerar och är säker och hållbar.