Järnvägen mellan Njurunda och Sundsvall färdigställs

Järnvägsbron över Ljungan kommer att rivas. Bron byggdes 1920. Foto: Marie Lundqvist

Arbetet med den dubbelspåriga järnvägen mellan Njurunda och Sundsvall startade under 2017. Nu tas det östra spåret i drift och då är båda spåren klara för trafik. Men flera arbetsmoment återstår innan projektet är helt klart. Med den 2,5 kilometer långa dubbelspårssträckan ökar kapaciteten på den överbelastade sträckan av Ostkustbanan.

– Vi jobbar med planeringen inför inkopplingen på detaljnivå nu. Det återstår en del jobb men det känns bra att vi nu är framme vid inkopplingen av det andra spåret och att vi har hållit tidplanen, berättar Trafikverkets delprojektledare Lena Sandberg.

– När spåren tagits i drift kommer vi genomföra mindre justeringar av järnvägsanläggningen. Det blir justering av tekniken såsom el- och signalarbeten. Det kan även bli mindre spårarbeten, berättar Lena.

Kring järnvägen ska ersättningsvägar färdigställas, mark återställas och planteringar utföras. Arbetsbryggan för brostödet i Ljungan ska rivas och även den gamla järnvägsbron över älven. Dessa jobb anpassas till tider när Trafikverket har tillstånd att bedriva verksamhet i vatten.