DB och tyska tågförarnas fackförening GDL inledde ett skiljeförfarande

Tyska tågförarnas fackliga representant och ordförande för fackförbundet GDL, Claus Weselsky vid en tidigare löneförhandling. Weselsky är känd som en ytterst kompromissovillig förhandlare. Foto: Wikimedia, kredit: Rosa Luxemburg-Stiftung

Efter det nyligen påbörjade skiljeförfarandet mellan Deutsche Bahn och tågförarnas fackliga representanter möts nu parterna för första gången ”öga mot öga”.

Skiljedomskommittén leds av Matthias Platzeck, som av båda parter utsågs till skiljeman.

- Vi välkomnar det faktum att DB och GDL startar skiljeförfarandet nu under ledning av den erfarna medlaren och skiljemannen Matthias Platzeck. Vi har alltså inlett ett beprövat förfarande i samband med DB:s värsta kris. Under de närmaste veckorna förväntar vi oss att konstruktiva förhandlingar kommer att leda till en lösning med GDL, som bidrar till att lindra skadorna under Coronaepidemin, sade Martin Seiler, DB:s styrelseledamot för personal och juridik.

I september hade DB redan kommit överens om en ”balanserad löneuppgörelse” med järnvägs- och transportunionen (EVG).

Det var ett omfattande, framåtblickande tariffpaket som ger måttliga löneökningar, förbättrat skydd mot avskedande och utvidgning av reglerna för barnomsorg och vård i Corona-tider.

- Det är obestridligt att Corona också har orsakat DB stora skador. Följaktligen måste alla parter inom koncernen gemensamt bidra till att begränsa dessa skador. Det handlar därför inte om en traditionell, ordinarie löneförhandling utan om en speciell situation orsakad av Corona. Vårt mål är att hitta intelligenta lösningar som också säkerställer vår tillväxt på järnvägen.

- Med tanke på den stora ekonomiska skadan bör en överenskommelse med GDL snart uppnås, sade Martin Seiler.

Grunden för medlings- pch skiljeförfarandet är kollektivavtalet för reglering av grundläggande frågor från år 2015. Skiljedomsförfarandet kan ta upp till tre veckor och kan förlängas med en vecka. Båda sidor har kommit överens om att inte avslöja detaljer om skiljeförfarandet.

Platzeck var framgångsrik och aktiv som medlare och skiljeman i förhandlingar med GDL under åren 2015 och 2017.