Deutsche Bahn anställer 5000 ungdomar 

DB planerar att värva cirka 5000 praktikanter och studenter  2021. Som jämförelse: Förra året började drygt 4700 unga talanger sin karriär inom DB. Det var mer än någonsin tidigare. Foto: Deutsche Bahn

Tyska tågoperatören Deutsche Bahn anställer ett rekordantal praktikanter och studenter för året 2021.  

DB anser att detta är nödvändiga investeringar i personal för utveckling av hållbar rörlighet och en framgångsrik vändning i trafiken enligt strategin som minskar fordonstrafiken på motorvägar och ökar resandet på järnvägen. 

Deutsche Bahn är redan idag på rekordnivå när det gäller utbildning och kvalifikationer och DB anställer idag mer unga personer än någonsin tidigare trots coronakrisen.   

Dessutom avslutade Deutsche Bahn förra året programmet, Alliance for our Railways, med fackföreningen EVG, den federala regeringen och DB-gruppens företagsråd. Nu kan DB fortsätta att investera i personal, utbildning och kvalifikationer. 

Som garant för hållbar mobilitet och logistik har Deutsche Bahn satt  som mål att överföra mycket mer trafik till rälsen. DB vill väsentligt bidra  till en verklig vändning när det gäller bättre trafik- och klimatskydd.

Det är därför som en del av strategin, som kallas för Strong Rail, kräver investeringar i stor skala i infrastruktur, i nya fordon och även i personal. Deutsche Bahn håller på att genomföra det största tillväxtprogrammet i sin historia. Totalt vill DB generera fram minst 18 000 anställningskontrakt i år. 

DB erbjuder sina ungdomar innovativa kvalificeringsmetoder, digitalt lärande och kurser i toppmoderna utbildningscentra och lokala simulatorer. Lärlingsplatser och deras innehåll utvecklas ständigt. Alla praktikanter tilldelas surfplattor i början av utbildningen.

Detta är en av anledningarna till att det var möjligt att framgångsrikt överföra nya kunskaper till den virtuella världen på mycket kort tid under 2020.