Södra stambanan över E4:an får nya järnvägsbroar

Bilden visar de två nya broarna på Södra stambanan. Foto: Trafikverket

Järnvägsbron för Södra stambanan över E4:an mellan Åby och Norrköping är gammal och sliten. Därför ersätts den med två nya broar. Den befintliga järnvägsbron som idag går över E4:an, och som ligger mellan Åby och Norrköping och trafikeras av Södra stambanan.  Södra Stambanan ingår i stomnätet för järnvägen i Sverige. Nuvarande järnvägsbro har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut för att öka robustheten och tillförlitligheten på den hårt trafikerade järnvägssträckan.

Två järnvägsbroar ger en kvalitetshöjning för tågföretagen som använder vår anläggning. När underhåll eller felavhjälpning ska utföras i framtiden, så behöver man bara stänga av den ena bron och då kan person- respektive godstrafiken på Södra stambanan fortsätta att gå på ett spår istället för att den, som idag, måste stoppas helt.

När Trfikverket kopplar på de två nya järnvägsbroarna kommer E4:an vara öppen för trafik, men det kommer under en period vara anpassningar för hastighet och framkomlighet.