Byggnationen av Paris nya järnvägsstation Saint-Denis Pleyel pågår

Den nya Saint-Denis Pleyel öppnar 2024. Illustrationen visar järnvägsstationens huvudingång. Foto: Kredit: Société du Grand Paris / Kengo Kuma Associates

Paris nya järnvägsstation Saint-Denis Pleyel är designad för att välkomna mer än 250 000 passagerare om dagen och kommer att bli en av de största stationerna i stadens storstadsområde, när stationen öppnar 2024.

För att vara klar i tid för OS 2024 i Paris förväntas Saint-Denis Pleyel inte bara bli en av Paris mest trafikerade stationer. Den också ändra topografin i fororten Saint-Denis efter byggandet av ett stort kulturcentrum. 

Stationen Saint-Denis Pleyel kommer att bli ett viktigt järnvägsnav mellan centrum och norra delen av staden, liksom ett viktigt kulturellt utrymme i Stor-Paris-området.

Stationen kommer att uppta ett område på 34 000 m2 och ha nio nivåer, med fyra av dessa under marken.

Bygg- och efterbehandlingsarbeten, som startade 2018, förväntas vara färdiga i tid för OS 2024 i Paris. Projektuppdraget tilldelades Besix France, ett dotterbolag till den belgiska byggkoncernen Besix.

Kontraktet, värt mer än 100 miljoner euro, inkluderar stationens utveckling och byggandet av fyra separata underjordiska utrymmen. Dessutom skapas serviceinfrastrukturer för passagerarsäkerhet, ventilation, rökutsug av tunnlar. Ett sofistikerat system med vars hjälp tågen kan vända och ändra riktning ingår också i kontraktet.

Den nya stationen är en del av ett större projekt som bär namnet Grand Paris Express och som betraktas som ett av de största transportprojekten i Europa. Projektet syftar till att ge Grand Paris-regionen multimodala transportlösningar.

Som en del av planen kommer fyra nya linjer, med 200 kilometer järnväg och 68 stationer, att byggas för att kunna transportera 2 miljoner passagerare varje dag. Grand Paris Express kommer också att bestå av en ringväg runt Paris, med tunnelbanelinjer som förbinder utvecklingsområden som Saint-Denis.

Saint-Denis Pleyel kommer att vara den enda stationen i Grand Paris Express-linjenät med fyra linjer och där det transporteras mer än 250 000 passagerare varje dag. Därmed blir stationen ett viktigt nav i transportnätet Île-de-France.