Finländska Vichtis önskar persontrafik på hela Hangö-Hyvingebanan  

Banavsnitt i kommunen Vichtis. Foto: Vihti

Finländska kommunen Vichtis i södra delen av landet föreslår att det utöver godstransporter ska även rulla rälsbussar på Hangö-Hyvingebanan när den väl har elektrifierats. Staden Raseborgs stadsdirektör tycker att det är en god idé, skriver tidningen Länsi-Uusimaa.

År 2019 gav finska regeringen grönt ljus för elektrifiering av banavsnittet mellan Hangö och Hyvinge. Det gav fart åt idén om att återinföra persontrafik på järnvägsavsnittet mellan Karis och Hyvinge.

En kommun som varit särskilt drivande i frågan är Vichtis, som återigen lyfte frågan på bordet i samband med ett utlåtande  till trafiksystemplanen för Västra Nyland.

Enligt Vichtis skulle persontrafiken på banan vara lönsam. Längs järnvägen finns nämligen stadscentrum och tätorter, vilket innebär att det kunde finnas tillräckligt många passagerare för att få turerna att gå runt.

Persontrafiken skulle även ge arbets- och studiependlarna ett nytt sätt att ta sig mellan tätorter och stadscentrum. Just nu är möjligheterna begränsade ifall man vill resa hållbart, uppger kommunen.

Vichtis föreslår att persontrafiken införs när banan elektrifierats.

Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist stöder idén om persontrafik på banavsnittet uppger tidningen Länsi-Uusimaa. Raseborg är en större stad i södra Finland.