Kardonbanan kopplas in

Kardonbanan kommer bland annat korsa Motala ström på bro mellan Malmölandet och Händelö. Foto: Trafikverket

Inkopplingen av Kardonbanan är en viktig milstolpe för att mer gods ska kunna gå på järnväg och till sjöss. Inkopplingen av den nya godsjärnvägen pågår under nio dygn och påverkar under den tiden tågtrafiken genom Norrköping.

Kardonbanan är en ny, sju kilometer lång, godsjärnväg som ansluter till Södra stambanan vid Åby och leder hela vägen in till Norrköpings hamn. Från februari nästa år blir det möjligt för godstågen att trafikera Kardonbanan. Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Hela Kardonbanan blir elektrifierad och signalstyrd, till skillnad från dagens industrispår till Norrköpings hamn där godstågen måste köras med diesellok.

Det som händer under inkopplingen är att ett nytt signalställverk kopplas in till den byggda järnvägsanläggningen. Utöver inkopplingen av signalställverket så kommer vi även att utföra spårarbeten, lägga växlar och bygga om kontaktledningar.