Skellefteå kommun beviljar driftbidrag till Norrbotniabanan

Norrbotniabanan riskerar att försenas. Karta: Norrbotniabanan

Kommunstyrelsen föreslås bevilja 583 000 kronor per år i driftbidrag till Norrbotniabanan. Det rapporterar Norran. Norrbotniabanans verksamhet har sedan bildandet 2008 huvudsakligen finansierats via bidrag från Skellefteå och Piteå kommuner, samt regionerna i Norr- och Västerbotten. Även ett EU-bidrag har utnyttjats, en möjlighet som snart upphör.

Nu ansöker Norrbotniabanan om ett driftbidrag på 583 000 kronor per år mellan 2021 till 2023. Något kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår ska beviljas. Kommunstyrelsen i Piteå beviljade nyligen ett bidrag i samma storlek. Totalt uppgår verksamhetens kostnader till 5 miljoner kronor per år.

Norrbotniabanan ska bli en 27 mil lång, kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Det är Trafikverket som ansvarar för att planera och bygga den.