Siemens Energy och Siemens Mobility utvecklar "Vätgasservice för järnvägssektorn"

Siemens Mireo som från slutet av 2021 också kommer att existera som vätgasdriven passagerartåg Foto: Siemens Mobility

Siemens Energy och Siemens Mobility har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) om att gemensamt erbjuda vätgassystem för järnvägsfordon. Avtalet undertecknades av Albrecht Neumann, vd Rolling Stock of Siemens Mobility och Armin Schnettler, vice verkställande direktör i (EVP) New Energy Business på Siemens Energy.

Målet är att utveckla holistiska vätgaslösningar för järnvägstransporter och gemensamt erbjuda dem till kunder för att främja vätgasekonomin i Tyskland och Europa och främja kolfasningen i mobilitetssektorn.

Sedan företagets börsintroduktion den 28 september 2020 ingår Siemens Energy inte längre i Siemens-koncernen. Siemens AG är den största aktieägaren i Siemens Energy AG. Siemens Mobility GmbH, som tillhör Siemens AG, och Siemens Energy AG har tecknat ett forskningssamarbete för att kunna fortsätta och utvidga sina gemensamma ansträngningar för att främja väte-rörlighet.

- Koldioxidfritt energisystem är ett centralt mål för Siemens Energy. Den så kallade sektorkopplingen spelar här en nyckelroll för den energitiska anslutningen av tidigare separata sektorer som el- och värmeproduktion eller mobilitet. Detta kan uppnås, helt koldioxidfritt, genom elektrolys av vatten med elektricitet från förnybara energikällor, säger Armin Schnettler, EVP New Energy Business på Siemens Energy.

- Tillsammans med Siemens Mobility vill vi främja sektorkoppling genom att bland annat utveckla en elektrolys- och tankningslösning för snabb tankning av vätgaståg.

- Vårt samarbete med Siemens Energy banar väg för hållbar och klimatvänlig rörlighet. På så sätt kan vi stödja våra kunder att ersätta dieseldrivna järnvägsfordon och luftledningar med utsläppsfria vätgasfordon på lång sikt. Tillsammans med Siemens Energy kan vi till och med använda vätgas i ett service-erbjudande, säger Albrecht Neumann, VD för rullande materiel inom Siemens Mobility.

Under de närmaste tjugo åren ska tusentals dieselelektriska multipelenheter i Europa successivt ersättas med mer miljövänliga alternativ. Diesel-enheter används fortfarande idag på icke-elektrifierade sträckor. I Tyskland till exempel utgör dessa cirka 50 procent av järnvägsnätet. Miljövänlig batteri- och vätgasdrift ska användas som ersättning för dieseltågen.

Siemens Energy och Siemens Mobility vill tillsammans utveckla en standardlösning för vätgasinfrastrukturen för att leverera vätgastågen från Siemens Mobility och senare bygga dessa inom ramen av pilotprojekt och även som specifika kundprojekt.