Linjen Aalborg och Brönderslev trafikeras åter

Inviger nytt dubbelspår på sträckan Aalborg och Brønderslev. Foto: Banedanmark

Nu går tågen mellan Aalborg och Brønderslev igen efter en lång period av spårarbete, där ett nytt dubbelspår har etablerats norr om Lindholm Station. Under sommaren och tidig höst har Banedanmark arbetat för högtryck för att göra det nya dubbelspåret norr om Lindholm färdigt.

Dubbelspåret är nästan 800 meter långt och erbjuder bättre möjligheter för tåg att mötas på sträckan. Linjen betjänar tågtrafik mellan Lindholm och Hjørring och också den nya banan till Ålborgs flygplats.

– Vi är verkligen glada att tågen är tillbaka idag. Vi vet att många, både grannar och tågpassagerare, har påverkats av vårt arbete på Lindholm och att vi har varit tvungna att dra nytta av människors tålamod, säger Lars Blædel Riemann, områdeschef hos Banedanmark.

Med dubbelspåret, med en ny landningsbana till Ålborgs flygplats och med det nya dubbelspåret vid Hjørring, som öppnar 2024, kommer möjligheterna att köra fler tåg i Vendsyssel kontinuerligt att förbättras.

– Nu ser vi fram emot nästa milstolpe, där vi kommer att inviga den nya landningsbanan på Aalborgs flygplats. Det nya dubbelspåret och den kommande banan kommer att ge kollektivtrafiken i området en boost. En boost som började när vi tog det nya signalsystemet mellan Lindholm och Frederikshavn i bruk 2018 och som kommer att fortsätta fram till 2024, då vi kommer att etablera nytt dubbelspår vid Hjørring, säger Lars Blædel Riemann.