Bombardier stödjer Bulgariens pågående järnvägsmodernisering

Bombardiers nya tunnelbanetåg. Redan sålda för kinesiska staden Harbins metro. Kanske något för Bulgariens huvudstad Sofia? Foto: Bombardier

Enligt ett pressmeddelande kommer Bombardier Transportation att inleda ett fördjupat strategiskt partnerskap med den bulgariska järnvägsindustrin.

På grund av detta har Bombardier Transportation etablerat en ny juridisk enhet i Bulgarien samt ett projektledningskontor i huvudstaden Sofia.

Bombardier Transportation Bulgaria LLC kommer att göra det möjligt för Bombardier att stärka sitt stöd för befintliga och framtida järnvägsprojekt i landet och fortsätta att arbeta nära de bulgariska järnvägsoperatörerna samt lokala partners och leverantörer.

- Genom kontorets öppnande i Bulgarien markerar vi en betydande milstolpe i Bombardiers engagemang för landets växande spårbundna marknad. Vi har redan ett starkt samarbete med bulgariska järnvägar genom våra pågående signalprojekt och med vårt breda sortiment av produkter och andra tjänster. Därför ser vi fram emot att ytterligare kunna bidra till utvecklingen av järnvägstransporter och stödjande kapacitet i Bulgarien, säger Richard Hunter, president , Rail Control Solutions, Bombardier Transportation.