Intensiva arbeten på Bergslagsbanan

Trafikverket bygger nytt järnvägsspår förbi Rämshyttetunneln. Foto: Trafikverket

Arbetet vid Rämshyttetunneln går nu in i en intensiv förberedande period med att bygga upp det nya spåret där tåget ska passera förbi tunneln. Trafikverket bygger ett nytt järnvägsspår förbi Rämshyttetunneln för attöka kapaciteten på sträckan.Tunneln innebär begränsningar för tåg med bredare last. Den är även sliten i sin konstruktion och ska därför sättas igen när nya spåret tagits i bruk. Det nya spåret förbi tunneln och arbetet med att stänga igen tunnelnberäknas vara klart till sommaren 2021.

I början av november ska det cirka 900 meter nya spåret kopplas in på Bergslagsbanan i Rämshyttan. Fram tills dess pågår intensvia arbeten vid platsen för att bygga upp marken inför att rälsen ska läggas ut och kontaktledningar ska fungera.