Stadler levererar nya spårvagnar till Milano

De tredelade, 25 meter långa spårvagnarna av typ Tramlink är tillverkade av rostfritt stål. Foto: Stadler

Stadler och Azienda Transporti Milanesi S.p.A. (ATM) har tecknat ett ramavtal för leverans av upp till 80 Tramlink-spårvagnar till staden Milano.

Ordervolymen för ramavtalet uppgår till 172,6 miljoner euro. I en första begäran beställer ATM 30 fordon. Det är för första gången som Stadler levererar spårvagnar till Italien.

Ramavtalet har en löptid på 6 år. Dessa 80 dubbelriktade fordonen av typ Tramlink kommer att användas i stads- och förortsstrafik.

Tramlink-fordonen ersätter gradvis äldre rullande materiel hos ATM. Företaget förväntar sig att de nya spårvagnarnas moderna kördynamik och en hög nivå av säkerhet och komfort bidrar till att avsevärt förbättra passagerarnas resupplevelse.

Tre innovativa boggier förbättrar spårvagnens stabilitet i kurvorna med begränsad radie som är typiska för spårvagnsnätet i Milano. De innovativa boggierna minskar bullret avsevärt för passagerare och boende.

Särskild uppmärksamhet har, enligt tillverkaren, ägnats åt säkerheten för passagerare, förare och fotgängare. Fordonet är utrustat med ett antikollisionssystem som kan ingripa vid sammanstötning med fotgängare, bilar eller liknande hinder.

I spårvagnens interiör garanteras säkerheten med hjälp av kameror. På grund av spårvagnens ergonomiskt utformade förarhytt ökar också förarens överblick.

ATM, som grundades 1931, är ett Milano-ägt företag som förvaltar kollektivtrafiken i regionen Lombardiets huvudstad (tunnelbana, spårvagnar, bussar och trolleybussar) och i de 95 omgivande kommunerna och servar därmed ett område med 2,5 miljoner invånare.