Voith utvecklar nytt stopp- och startsystem för lokomotiv

Den nya lösningen, godkänd av den tyska federala järnvägsmyndigheten (EBA), möjliggör automatisk avstängning och omstart av motorn. Foto: Voith

OnEfficiency StopStart-systemet från Voith är utformat för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen genom att automatiskt stänga av dieselmotorer under långa underhåll och tomgångar.

För närvarande befinner sig det genomsnittliga loket mer än 30 procent av sin driftstid på tomgång på grund av arbetsmoment, flaskhalsar och lastnings- och lossningsperioder. Den nya lösningen, godkänd av den tyska federala järnvägsmyndigheten (EBA), möjliggör automatisk avstängning och omstart av motorn, vilket minskar tomgångstider med i genomsnitt 720 timmar per år, vilket ger potentiella bränslebesparingar på upp till 11 000 liter per fordon.

Systemet övervakar också motorns status och hjälpsystem för att undvika långa installationstider, vilket gör att loket kan vara klart för drift även i stoppläge. Dessutom minskar antalet påfyllningsstopp avsevärt och underhållsintervallen kan förlängas på grund av minskad driftstid.