Testområdet för Tammerfors spårvagnar utvidgades

Testspårvagnen på väg genom Tammerfors. På denna plats testas bland annat växlarna. Foto: Tammerfors spårvagnsprojekt

Testkörningarna med Tammerfors spårvagnar fortsatte sedan mitten av september i ett nytt område.

För första gången färdas Tammerfors spårvagnar i testsyfte mellan stadsdelen Turtola och via Itsenäisyydenkatu  (Självständighetetsgatan på svenska) och dess stationstunnlar längs Hervanta Highway (från Turtola) –Rieväkatu - Sammonkatu - Itsenäisyydenkatu.

Testkörningar kommer också att genomföras längs trafikleden Teiskontie mellan Sammonaukio och Kaupinkatu.

Ursprungligen testades Tammerfors nya spårvagnssystem mellan Hervantas spårvagnsdepå och Turtola med en begagnad spårvagn importerad från Tyskland.

Tammerfors första egna spårvagn levererades till staden i slutet av maj 2020 och det var möjligt att starta testkörningar inom gatunätet i början av juli.

Spårvagnen i Hervanta är redan en bekant syn för bilister och invånare och fordonet rör sig smidigt bland annan trafik även under rusningstider.

Spårvagnen körs initialt i gångtakt och hastigheten ökas gradvis. Testkörningar i normal spårvagnshastighet kommer att genomföras senare på hela sträckan, även på alla spårvagnsrelaterade gator. Högsta hastighet blir då 60 km/h exempelvis mellan Turtola och Rieväkatu.

- Under testkörningarna testar spårvagnsalliansen t.ex. körbarhet för spår, växlar och korsningar, synligheten av trafikskyltar, trafikljus och signaler samt korsningar och skyddsräcken. Dessutom justerar vi trafik- och varningslamporna och testar den hastighet som tillåts av trafikhastigheten och växelkontrollen, förklarar Petra Brunnila, Tram Alliance's implementeringschef.