Tammerfors presenterade nya spårvagnen

Spårvagnen, som startar trafiken i Tammerfors 2021 är 37,3 meter lång och väntas rymma sammanlagt 264 passagerare.  Foto: Raitiotieallianssi, kredit Pasi Tiitola

Nyligen i samband med en pressvisning presenterades en av den finländska staden Tammerfors framtida spårvagnar i ny röd "dräkt".   

Presentationen fokuserade på spårvagnens yttre egenskaper eftersom inredningen ska finslipas under sommaren, bland annat utifrån den respons som Tammerfors invånare har gett.

Sammanlagt 19 nya spårvagnar ska rulla på Tammerfors stads skenor från och med nästa sommar, skriver Helsingforstidningen Huvudstadsbladet.

Testkörningen av de nya spårvagnarna kommer att starta inom kort. Från och med september kommer spårvagnarna att utgöra en naturlig del av stadsbilden när testkörningarna utvidgas till centrum.

I projektets andra etapp ska staden införskaffa 24 nya spårvagnar i takt med att spårvägsnätet byggs ut. Prislappen för att bygga ut den första delen av spårvägsnätet går lös på 251,6 miljoner euro. Utöver det tillkommer kostnader för kommunalteknik, ombyggda gator och trottoarer för 43 miljoner euro. Varje enskild spårvagn kostar 3,8 miljoner euro, vilket innebär att hela härligheten kostar staden sammanlagt 458 miljoner euro.

– Vi har tillämpat en så kallad alliansmodell för projektet, vilket innebär att det blir lönsammare för våra samarbetspartner att underskrida budgeten än att överskrida den, säger projektdirektör Ville-Mikael Tuominen på Tammerfors stad till dagstidningen Huvudstadsbladet.

Spårvägsprojektet i Tammerfors har varit en långkörare utan like. Den första preliminära planen för projektet godkändes redan 2011 medan budgeten och den slutgiltiga projektplanen välsignades 2016. Bygget av det nya spårvägsnätet startade 2017 och beräknas vara klart nästa år. Den 9 augusti 2021 ska den nya spårvägen invigas.

– Vi har lyckats hålla budgeten för projektet hittills. Det enda tillägget till den ursprungliga projektplanen är ett spåravsnitt på 700 meter i centrum som har tillkommit senare och som godkändes av stadsfullmäktige i fjol.

– Cirka 550 personer har varit involverade i utbyggandet av spårvägsnätet hittills. Vi räknar med att 130 personer kommer att jobba stadigvarande med projektet efter att spårvägsnätet är färdigbyggt. Vi rekryterar till exempel 65 spårvagnsförare just nu, säger Pekka Sirviö till HBL.

För Škoda Transtech har beställningen också inneburit ett lyft. Efterfrågan på spårvagnar är stor på den europeiska marknaden, vilket gynnar bolagets fabrik i Kajana. Företaget har hittills tillverkat 200 spårvagnar av den modell som ska användas i Tammerfors.

– Cirka 40 procent av vår omsättning anknyter för närvarande till produktionen av spårvagnar. Vi har för tillfället beställningar på 73 nya spårvagnar. En del av dem ska användas i projektet Spårjokern i huvudstadsregionen. Återstoden ska levereras till Mannheim och Berlin i Tyskland, säger Juha Vierros.

Arbetsfördelningen i Tammerfors fungerar så att staden svarar för infrastrukturen och utbyggnaden av spårvägsnätet medan det kommunala bolaget Tampereen Raitiotie ansvarar för upphandlingen, driften och underhållet av spårvagnarna.