Handelskamrarna i Finland kräver mera pengar för järnvägen

Presidentens salongvagn A50 på stationen i Helsingfors. Foto: Wikipedia, kredit: Psl10i

Finlands 18 handelskammare har sammanställt en förteckning över de viktigaste projekten gällande landsvägar, spårvägar och vattenförbindelser.

Med förteckningen vill man stöda den nationella 12-åriga trafiksystemplanen som är under arbete.

Österbottens handelskammare förespråkar finansiering av en snabbare tågsträcka mellan Vasa och Seinäjoki.

Förbättringen av bangården och dubbelspåret till hamnen i Karleby samt GigaVaasas stickspår finns också med på kvarlistan.

Österbottens handelskammare anser att pengarna kan tas från EU:s stödpaket. EU:s coronastöd på 750 miljarder euro, varav Finland får 3,2 miljarder, ska användas till infrastrukturen.

Syftet med den riksomfattande trafiksystemplanen, som är under arbete, är att trygga tillgängligheten i hela Finland och att svara på de behov som näringslivet, pendlingstrafiken och boendet ställer.

I planen ingår ett 12-årigt åtgärdsprogram och ett statligt finansieringsprogram. Meningen är att planen ska vara klar våren 2021.

Den arbetsgrupp som styr beredningen av trafiksystemplanen leds av kommunikationsminister Timo Harakka.