Nordrhein-Westfalen finansierar "MonoCabs" på enkelspåriga järnvägslinjer

Monocab körs på en skena. Grafik: lja Novodworski

”MonoCabs” är kompakta och smala spårbundna fordon och de behöver endast en skena. Den stora fördelen med de små passagerarkabinerna är att MonoCabs kan färdas automatiskt på enkelspåriga järnvägslinjer. 

Två automatiskt körande "MonoCabs" kan köras åt båda hållen samtidigt och därmed är det möjligt att öka persontrafiken på järnvägen, särskilt på landsbygden.

De mycket smala spårfordonen, som kan bokas på nätet, stabiliseras med hjälp av ett gyrosystem som balanserar fordonet under resan.

Detta framtida projekt presenterades nyligen i tyska regionen Ostwestfalen-Lippe- för Nordrhein- Westfalens delstatsminister Hendrik Wüst av fyra projektpartner. Totalt kommer delstaten att stödja projektet med 3,6 miljoner euro.

TH Ostwestfalen-Lippe, FH Bielefeld, Fraunhofer Institute for Optronics, System Technology and Image Evaluation IOSB i Lemgo och Landeseisenbahn Lippe e.V. har det gemensamma målet att bevisa genomförbarheten av MonoCab-fordonskonceptet. De första prototyperna skall snart testas på ett testspår.

Initiativtagarna vill också bevisa att projektet lönar sig ekonomiskt.

De fyra projektdeltagarna gör enligt delstatsminister Hendrik Wüst ett viktigt bidrag till mobiliteten med “MonoCab OWL”. 

- Utmaningen är nu att visa att sådana fordon kan bli säkra och prisvärda, understryker projektledaren professor Thomas Schulte. 

Syftet med MonoCab är att förbättra landsbygdens anslutning till regionen Östra Westfalen-Lippes urbana centra och att därmed underlätta rörligheten för människor utan bil.

Projektfinansieringen sker inom ramen för genomförandet av det operativa programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i Nordrhein-Westfalen för perioden 2014-2020 med samfinansiering av transportministeriet i staten Nordrhein-Westfalen.