Nederländerna: Sträckan Groningen- Winschoten redo för "Sneltrein"

Två tåg på nederländska staden Groningens centralstation. Foto: Wikimedia, kredit: Victor van Werkhooven

Snart kan man färdas snabbare genom Nederländerna, men det är inte allt. Resenären får uppleva även nya moderna och bredare plattformar, rymligare vagnar, nya växlar, ett modifierat tågskyddssystem och säkrare planövergångar.

Linjen mellan Groningen och Winschoten är (nästan) redo för de extra tågen som ska börja köra där i december. Tågoperatören ProRail och järnvägsföretaget Strukton slutförde en större order på nio dagar.

Mer än 150 anställda arbetade varje dag under höstpausen. Totalt ersattes över 2500 meter gamla spår, 3000 sliprar och schaktades 4000 ton ballast. Och i juni i år installerades 80 kilometer nya kablar.

Enligt den nya tidtabellen för december kommer kollektivtrafikföretaget Arriva också att använda expresståg mellan Groningen och Winschoten under rusningstid utöver lokala tåg. Med ytterligare fem tåg under rusningstid på morgonen och åtta på rusningstid på eftermiddagen har passagerarna fler resealternativ och mer utrymme på tågen.

Passagerarna erbjuds även en kortare restid på nio minuter mellan de två destinationerna, garanterar projektet "Sneltrein Groningen-Winschoten" en ännu bättre förbindelse mellan omgivande regionen och staden. Snabbtågen stannar på stationerna i Groningen, Groninger Europapark, Scheemda och Winschoten station.

Mer utrymme har skapats för passagerare och (längre) tåg vid stationerna Zuidbroek och Scheemda. Plattformarna i Zuidbroek har blivit längre och bredare. De gamla spåren som inte längre användes har försvunnit. Förutom de längre och bredare plattformarna har Scheemda station fått en ytterligare plattform.

Järnvägssäkerhetssystemet har anpassats vid olika banavsnitt, signaler och skyltar har flyttats och det finns sju nya ställen på sträckan så att tågen snart kan närma sig varandra snabbare och säkrare under rusningstid. Dessutom har ytterligare säkerhetsåtgärder vidtagits vid fem korsningar längs vägen, t.ex. genom hinder. Tre oskyddade plankorsningar avlägsnades.