Ceneribastunneln under alperna invigdes 

Tågen mellan Milano och Zürich ska kunna klara av resan på tre timmar, jämfört med fyra timmar i dag. Foto: Wikipedia, kredit: Hannes Ortlieb

Det har tagit över tio år att bygga detta århundradets järnvägsprojekt. Nu är det möjligt att resa genom och under Alperna. 

Upp till 170 godståg och 180 persontåg kan köra genom tunneln varje dag,

Tillsammans med de tidigare öppnade Gotthardbas- och Lötschberg-tunnlarna utgör spåren under alptoppen Ceneri ett jätteprojekt som på tyska förkortas Neat (Neue Eisenbahn-Alpentransversale) – en nästan platt transportrutt mellan nord- och sydsidan av Alperna.

I relation till havsnivån handlar det fortfarande om höjdskillnader på flera hundra meter, men att den är så flack kan ändå bli en revolution för frakttrafiken. Stora tunga godståg, som tidigare inte haft en chans att bestiga Europas största bergskedja, kan köra obehindrat de 1 400 kilometerna mellan jättehamnarna i Rotterdam och Genua.Även persontrafiken blir smidigare. – Ceneribastunneln var sista pusselbiten. Målet att ha en platt räls genom Alperna är uppnått, sade Vincent Ducrot, vd på det statliga schweiziska järnvägsbolaget SBB, nyligen till medier i samband med invigningen.

Ceneribastunneln har kostat 3,6 miljarder euro att bygga.