ÖBB Rail Cargo Group satsar på tysta godsvagnar

Förbudet mot godsvagnar med klassiska bromsar av gjutjärn färdades redan i Schweiz och i Tyskland i enlighet med den tyska lagen om skydd mot järnvägsbuller. Foto: ÖBB

Rail Cargo Group startade nyligen användningen av tysta godsvagnar i Tyskland. Detta innebär att Rail Cargo Group endast kommer att tillhandahålla tystgående godsvagnar med så kallade "viskningsbromsar" för trafik till och från, och genom Tyskland. Samma gäller Brenner-korridoren, liksom för korridortrafiken mellan Salzburg och Kufstein.

Hittills har grå gjutjärnbromsar använts i godstransporter. Dessa har nackdelen att de sliter upp hjulen vid bromsning. De nyutvecklade viskningsbromsbeläggen gör inte detta och hjälper därmed till att minska vagnarnas rullande ljud med cirka 10 dBA, vilket motsvarar halvering av bullret för det mänskliga örat.

För närvarande har mer än 80 procent av alla österrikiska godsvagnar som används på ÖBB-Rail Cargo Group eftermonterats eller utrustats med tysta bromsar. Utbytet sker under pågående underhåll. Efter att omvandlingsprogrammet har slutförts i slutet av 2021 kommer alla österrikiska godsvagnar att köra "tyst".

Körförbud för "högljudda" godsvagnar från 8 december 2024 i hela EU

Förbudet mot vagnar med bromsar av gjutjärn utfärdades redan i Schweiz och även i Tyskland i enlighet med den tyska lagen om skydd mot järnvägsbuller. Av denna anledning kommer företagen från Rail Cargo Group använda numera endast tysta godsvagnar för trafik till och från samt genom Tyskland.

Från och med slutet av 2024, enligt europeisk lagstiftning, får endast tysta vagnar användas på de viktigaste linjerna i hela EU, längs de så kallade "tystare linjerna". I vissa länder, inklusive Österrike, motsvarar detta ett landsomfattande körförbud mot "bullrande" godsvagnar med klassiska bromsblock vilket påverkar all trafik, inklusive transitområdet.

EU främjar tysta vagnar

Europeiska unionen främjar ljudreducerande bromsar för godsvagnar. EU-kommissionens fond "Connecting Europe Facility" (CEF) kommer att tilldela ÖBB-Rail Cargo Group cirka 3,3 miljoner euro i finansiering för konvertering av godsvagnflottan fram till 2023. Connecting Europe-fonden främjar strategiska investeringar inom transport, energi och digitalisering.

I framtiden kommer ÖBB att begränsa bullerutsläppen ännu mer än tidigare, säger företaget i ett pressmeddelande.