Järnvägsplanen för Norrbotniabanan - Grandbodarna-Södra Tuvan - presenteras

Järnvägsplanen via Bureå klar för granskning. Foto: Trafikverket

Järnvägsplanen för Norrbotniabanan, sträckan Grandbodarna-Södra Tuvan, via Bureå ställs ut för granskning. Järnvägsplan, JP06, sträcker sig norrut från Grandbodarna,  via Bureå vidare upp till Södra Tuvan. I Bureå planerar vi för att bygga en regionaltågsstation. Planen omfattar järnvägens sträckning, förändringar av ett antal allmänna vägar  och en miljökonsekvensbeskrivning.

– Det känns roligt att vi nu äntligen kan presentera en färdig järnvägsplan för Norrbotniabanans sträcka Grandbodarna-Södra Tuvan. Nu är granskningsperioden öppen och Trafikverket kommer att finnas tillgängliga under hela granskningsperioden för att svara på frågor om järnvägsplanen, säger Maria Erlandsson, projektledare Trafikverket.