Frankrike: En del av det offentliga stödet går också till privata järnvägar

Många anser att den till synes imponerande summan på 4,7 miljarder euro är fortfarande underkalibrerad. Under det första halvåret drabbades den offentliga franska TGV-operatören av en nettoförlust på 2,4 miljarder euro och följden blev en massiv avdunstning av företagets inkomster. Detta ska kompenseras av produktivitetsvinster. Foto: FreePix

Efter att den franska staten hade kommit Air France och Renault till hjälp i början av sommaren ställde regeringen nyligen sammanlagt 4,7 miljarder euro till järnvägsbranschens förfogande som en del av statens omstruktureringsplan "France relance".

- Med hjälp av 4,7 miljarder kan vi göra många saker. Det finns ett stort behov av att finansiera verkliga trafikpolitiska åtgärder för utvecklingen av järnvägarna i landet, skriver affärstidningen Les Echos och citerar SNCF:s president och VD, Jean-Pierre Farandou.

Av konkurrensskäl kan emellertid dessa medel inte helt flöda in i SNCF. En del av detta är öronmärkta för SNCF:s privata konkurrenter eller betalas från statsbudgeten för olika investeringar för privatägda intermodala stationer eller kartläggning av tunnlar. Men det offentliga företaget kommer fortfarande att få merparten, 4 miljarder euro på två år.

Av denna ekonomiska ram motsvarar 1,8 miljarder euro en diskret nykapitalisering av koncernen i syfte att täcka de förluster som uppstått sedan nödåtgärderna under pandemin infördes, förklarade transportministeriet.

Underhållet och moderniseringen av linjenätet är fortfarande en långsiktig uppgift. Den franska återbyggnadsplanen innehåller inga som helst stödbelopp för järnvägsnätets modernisering, men transportministern Jean-Baptiste Djebbari lovade i en intervju med "Le Parisien” att skjuta till 2,3 miljarder euro under två år.