Esboviken västmetrons säkraste byggplats för tredje gången

Västmetroprojektet består av fem nya stationer (Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik), en sju kilometer lång banlinje och en underjordisk metrodepå. Byggarbetet pågår på samtliga fem stationer och längs banlinjen. Konstnärens illustration visar Esbovikens framtida metrostation väster om Helsingfors. Bild: Västmetron

Bygget av Helsingfors andra tunnelbanelinje väster om den finländska huvudstaden fortskrider enligt planen. Projektföretaget Länsimetro Oy har en egen säkerhetstävling där bolaget belönar den säkraste byggarbetsplatsen för att uppmuntra till förebyggande säkerhetsarbete och kontinuerlig förbättring av säkerheten. Målet är noll olyckor.

Länsimetro Oy:s byggarbetsplats i Esboviken, där SRV är projektledningsentreprenör, vann nu för tredje gången i rad tävlingen om metrons säkraste byggarbetsplats.

Länsimetro Oy:s säkerhetstävling belönar den säkraste byggplatsen bland alla pågående entreprenader. Som byggherre vill Länsimetro Oy fästa uppmärksamhet vid säkerheten och uppmuntra entreprenörer, underentreprenörer, egna medarbetare, projekterare och alla andra som arbetar på byggarbetsplatserna att utveckla säkerhetskulturen för att uppnå målet om noll olyckor. Priset delas ut två gånger om året.

Genom tävlingen uppmuntrar Länsimetro Oy byggprojekten till förebyggande säkerhetsfokus och korrigerande åtgärder för att förhindra olyckor. Målet är noll olyckor, berättar Länsimetro Oy:s säkerhetschef Susanna Laukkanen om idén bakom tävlingen.

Tävlingen beaktar sex delområden inom säkerhet: resultaten från MVR- och TR-indikatorerna*, säkerhetsobservationer som lett till åtgärder samt antalet tillbud, olyckshändelser, miljöskador och skador på egendom.

Esbovikens byggarbetsplats samlade tävlingens högsta poäng från MVR- och TR-indikatorerna. I Esboviken gjorde man också flest säkerhetsobservationer som ledde till åtgärder, totalt 645 stycken. Under den senaste tävlingsomgången gjordes 793 observationer i Esboviken. Anmärkningsvärt är också att inte en enda olycka har inträffat vid Mossbergets metrodepå.

– Varje arbetsplats reflekterar den rådande säkerhetskulturen. I Esboviken är säkerhetsfrågorna en del av arbetet som syns och hörs varje dag. En säker arbetsmiljö uppkommer inte slumpmässigt eller av sig själv, utan det kräver kontinuerligt systematiskt arbete. Att säkerheten har högsta prioritet på Esbovikens byggplats har ett direkt samband med den låga olycksfrekvensen. Eftersom byggnadsarbetarna spelar den viktigaste rollen är säkerhetsarbetet också ett sätt att garantera att arbetet fortskrider, kommenterar Laukkanen tävlingen och Esbovikens tredje raka vinst.

SRV:s byggplats har haft tydliga tillvägagångssätt och spelregler sedan starten. Men säkerhet handlar om mer än bara regler – på många sätt är det en attitydfråga.

– För oss på Esbovikens byggplats är det viktigaste att var och en kommer hem oskadd varje dag. Säkerhetsreglerna är ett synligt inslag i byggplatsens vardag. Alla följer dem som en del av sina dagliga rutiner och det finns inget utrymme för kompromisser. Denna attityd är enligt mig det viktigaste säkerhetsverktyget. Rätt attityd ger ett bra utgångsläge för att bygga upp en säker arbetsmiljö, säger SRV:s arbetarskyddschef i Esboviken Jonne Juutilainen.

*MVR-indikatorn är en observationsbaserad metod för bedömning av säkerheten inom anläggningsarbete och vattenbyggnad. Indikatorn beskriver säkerhetsaspekter som är i sin ordning och sådana som kräver förbättring. TR-indikatorn är en metod för att mäta säkerheten på husbyggen. Indikatorn bidrar till att fästa uppmärksamhet vid rätt saker och utveckla arbetsmetoderna genom positiv feedback."