Förlängningen av Strasbourgs spårvagnslinje F invigdes

Spårvagn i Strasbourgs stadskärna. Foto: Wikimedia, kredit: Eole99

Spårvagnslinjen F i Strasbourg förlängdes nyligen till Koenisghoffen. Turtätheten på den nya linjen höjs under rusningstider till 10-minuters intervaller under rusningstiden.

- Detta är det första spårvagnsträckan väster om vårt storstadsområde, förklarade Jeanne Barseghian, borgmästare i Strasbourg, vid invigningen av detta 1,7 kilometer långa banavsnitt, som krävde två och ett halvt års arbete och 42 miljoner euro i investeringar.

- I en tid med klimatisk nödsituation och luftföroreningar måste vi erbjuda invånarna alternativ till privatbilar även utanför stadens centrum, tillade hon.

Förlängningen av linje F krävde omfattande arbete på offentliga platser. Gatan Rue de la Petite har gjorts tillgänglig för fotgängare. Området vid Place Sainte-Aurélie och Porte Blanche har förändrats och utrustats med en ”grön lunga” och flera lekplatser. Rue du Faubourg National, som har omstrukturerats helt är nu delvis en gågata.

Vid området planterades190 träd och 1,5 kilometer nya cykelvägar skapades längs vägen. Slutligen finns det nu en ny parkeringsplats med 330 parkeringsplatser nära korsningen A35/A351. Restiden mellan stationerna Comtes och Homme de fer har minskat till 10 minuter.