Järnvägsarbeten utförs genom centrala Sundsvall

Förberedelser för ombyggnationen av bangården på Sundsvalls Centralstation. Foto: Trafikverket

Nu utför Trafikverket arbeten längs järnvägen genom centrala Sundsvall. Arbetena påverkar olika plankorsningar. I samband med ett planerat tågstopp ska Trafikverket utföra kanalisationsarbeten vilket innebär grävarbeten, kapning av betongplattor och montering av kabelrännor. Flera arbetsmaskiner kommer vistas längs spåret.

– Plankorsningar kommer att stängas vid behov allt eftersom arbetet fortskrider. Dessa arbeten är förberedelser inför ombyggnationen av bangården på Sundsvalls Centralstation och kommande utbyggnad av ostkustbanan till dubbelspår ner till Dingersjö, berättar Trafikverkets projektledare Thomas Gauffin.