Två linjedragningar i Nylandsplanen godkändes

Idéplansbild över staden Lojo och nya stationsområdet vid nya järnvägen, av arkitektbyrån B & M. Arkivbild. Bild: Lojo stad \ Arkkitehtuuritoimisto B & M

Finländska landskapet Nylands landskapsfullmäktige har godkänt den så kallade Nylandsplanen som skissar upp regionstrukturen och järnvägslinjerna för 30 år framåt.

Det är fortfarande möjligt att den kritiserade järnvägsdepån i Bobäck/Mankby byggs, men däremot ser det inte ut att bli någon kustbana till Borgå och Lovisa.

Planen består av Helsingforsregionens, Västra Nylands och Östra Nylands etapplandskapsplaner som i sin tur kan styra kommunernas planläggning. Regionplaneringen vid Nylandas förbund säger att planen förtätar landskapets samhällsstruktur med avsikten att göra vardagen smidigare och tjänsterna tillgängliga.

Protesterna mot planen på en järnvägsdepå i kulturlandskapet verkar inte ge gensvar. Tvärtom kan depån byggas, om än det heter att fågellivet i området måste beaktas.

Ett annat större irritationsmoment i de svensktalande delarna av södra Finland är järnvägen från Helsingfors österut utmed kusten. I landskapsplanen finns nu två linjedragningar för banan österut, en via Lovisa och Kotka samt en via Borgå mot Kouvola i form av en option.

Den finlandssvenska SFP-gruppen förslog att optionen Borgå-Kouvola skulle tas bort, men förlorade omröstningen.

Nylandsplanen möjliggör också den så kallade ESA-banan (Esbo–Lojo–Salo) och Flygplatsbanan. En reservering för Tallinntunneln läggs via Helsingfors centrum, Böle och Helsingfors-Vanda flygplats.

Härnäst kan man räkna med en omständig besvärsprocess, men landskapsstyrelsen kan ändå besluta att planen träder i kraft trots detta. Planen vinner i och för sig laga kraft först då den eventuella besvärsprocessen är slutförd.

När hela Nylandsplanen träder i kraft upphävs de tidigare landskapsplanerna i Nyland, bortsett från planlösningarna för Östersundomområdet och lösningen för vindkraft enligt etapplandskapsplanen, uppger beredningen.