Järnvägen mellan Helsingborg och Teckomatorp rustas upp

Nu blir det fart på godstrafiken mellan Helsingborg och Teckomatorp. Foto: Trafikverket

Järnvägen mellan Helsingborg och Teckomatorp är föråldrad och behöver förbättras. Till att börja med byter Trafikverket ut spår och växlar för att öka driftsäkerheten och minska underhållsbehovet. När man är klara håller de nya delarna i 50 år till. Det leder till en effektivare tågtrafik och att godstågen kan köra i 100 km/tim till skillnad från dagens 80 km/tim.

Trafikverket fortsätter sedan med att byta ut slitna kontaktledningar mellan Helsingborg och Ramlösa för att motverka akuta fel och störningar i tågtrafiken. För att kunna genomföra upprustningen så smidigt, snabbt och säkert som möjligt behöver vi stänga av tågtrafiken och leda om vägtrafiken.

Pågatågen mellan Helsingborg och Eslöv ersätts av bussar när Trafikverket byter ut spår och växlar. Skånetrafiken ansvarar för ersättningstrafiken. Trafikverket rustar upp och bygger ut på flera sträckor för att förbättra järnvägen och tågtrafiken. Det kommer att märkas extra mycket under hösten i södra och nordvästra Skåne.